Szkoła Podstawowa nr 3

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA „Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński


    
                        Godziny otwarcia biblioteki
Poniedziałek 8.00 - 14.00
Wtorek 8.00 - 15.30
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 8.00 - 14.00

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I CZYTELNIA CZYNNE

CODZIENNIE W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKIBiblioteka szkolna to pracownia interdyscyplinarna. Służy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Można tu wypożyczyć książkę, skorzystać z czytelni, aby odrobić lekcje lub powtórzyć materiał z zajęć, popracować przy komputerze, odpocząć przy ciekawej lekturze.
Biblioteka zajmuje pomieszczenie na I piętrze szkoły. Znajduje się w niej wypożyczalnia, czytelnia i magazyn.


ZBIORY BIBLIOTEKI OBEJMUJĄ:

Obecnie bibliotekę prowadzi p. Hanna Bokota.

Oprócz pracy biblioteczno-technicznej, organizuje ona zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będące realizacją programu wychowawczego szkoły, zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej oraz biblioterapii. 

W ramach promocji czytelnictwa nauczycielka organizuje konkursy czytelnicze, prezentuje wystawki książek, kiermasze, uczestniczy w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych.
Od 13 lat bibliotekarka popularyzuje poezję polską poprzez organizację Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Magia poezji” dla klas I – III i IV - VI.
Natomiast tradycją biblioteki jest organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz przygotowywanie wystawy książek, pluszaków i prezentacji multimedialnej z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”.
Nauczyciel bibliotekarz współpracuje także z nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekarzami sąsiednich szkół  oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie.         Terms of Use | XHTML | CSS | Copyright ZK_Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 2015 © Book Store. Design by  Html5 Template