Szkoła Podstawowa nr 3


KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY 


AKTUALNOŚCI


REKRUTACJA 2016/2017W związku z naborem do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz rekrutacją do klas I na rok szkolny 2016/2017 prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z aktualnymi regulaminami oraz harmonogramami.

Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja


KLASA SPORTOWA 2016/2017 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego  w Wąbrzeźnie ogłasza nabór do klasy IV sportowej na rok szkolny 2016/2017 o profilu piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców oraz nabór uzupełniający  do klas sportowych V i VI.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru, które znajdują się  na szkolnej stronie internetowej www.sp3wabrzezno.pl w zakładce Rekrutacja

Kandydaci do klasy sportowej powinni:
1.Złożyć w sekretariacie szkoły  wniosek o przyjęcie do klasy sportowej do dnia 31 marca  2016r.  (druki dostępne w sekretariacie szkoły oraz na szkolnej stronie www).
2. Zaliczyć próby  sprawności fizycznej.
3. Posiadać pozytywną ocenę stanu zdrowia (orzeczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej).

    Próby  sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy  sportowej odbędą się
dnia 6 kwietnia 2016r. (środa) o godz. 16.00 oraz 13 kwietnia 2016r. (środa )
o godz. 16.00 dla kandydatów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w próbach w dniu 6 kwietnia.
Próby sprawności fizycznej odbędą się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda   Wojnowskiego w Wąbrzeźnie  ul. Tysiąclecia 1.


ZAPRASZAMY
Więcej informacji : tel.  56 688 20 19, 501042909, 600345626,  www.sp3wabrzezno.pl


    

Powiatowy Konkurs Recytatorski "Magia Poezji"Fotki w Galerii


Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. Wojnowskiego w Wąbrzeźnie dnia 23 kwietnia br. uczciła Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tego dnia w murach szkoły pojawili się miłośnicy poezji, którzy prezentowali swoje umiejętności deklamatorskie podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Magia Poezji” dla klas I–III i IV–VI (XVI edycja). Organizatorki panie: Hanna Bokota, Anna Kolczyńska i Alicja Wałdoch od wielu lat cyklicznie rozbudzają wrażliwość na piękno polskiej poezji i popularyzują twórczość polskich poetów.
W konkursie wzięli udział reprezentanci z  7 szkół w powiecie: 13 uczestników w grupie wiekowej I–III i 15 w grupie IV–VI.
Zmagania recytatorów oceniało Jury w składzie: Aleksandra Kurek Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Sabina Olszewska instruktor-bibliotekarz  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Justyna Zarębska – pracownik Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie.
Do recytacji wybrano głównie utwory znanych polskich poetów Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego Kerna, Doroty Gellner. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane.

W konkursie najlepszymi okazali się:
W grupie wiekowej I–III
I miejsce zajęła Rozalia Misztal
z SP w  Płużnicy
II miejsce ex aequo zajęli: Joanna Nowocień 
z SP w Jarantowicach, Konrad Szablewski z SP 3 w Wąbrzeźnie
III miejsce zajęła Maja Szydzik
z SP w Jarantowicach.
Ponadto wyróżniono: Seweryna Plewę z SP w  Myśliwcu, Martynę Gryczkowską z SP w Jarantowicach, Szymona Woźniaka z SP w Ryńsku oraz Laurę Grabowski  z SP nr 3 w Wąbrzeźnie. Nagrodę publiczności słuchacze przyznali Rozalii Misztal.

W grupie wiekowej IV–VI                      
I miejsce zajął Maciej Czarnecki
z SP 3 w Wąbrzeźnie
II miejsce zajęła Oliwia Nadolska
z SP 3 w Wąbrzeźnie
III miejsce ex aequo zajęli: Patrycja Pacion
z SP w Myśliwcu
                                         Jakub Skica
z SP w Dębowej Łące.

Wyróżniono Wiktorię Wiśniewską z SP w Ryńsku, Patrycję Kempińską z SP w Myśliwcu, Ilonę Błaszkiewicz z SP w Jarantowicach oraz Martynę Ciupak z SP3 w Wąbrzeźnie.
Nagrodę publiczności w tej grupie wiekowej otrzymał Maciej Czarnecki.
Wszystkie pozostałe dzieci były zadowolone i uśmiechnięte, ponieważ otrzymały także nagrody pocieszenia. Zarząd Oddziału ZNP w Wąbrzeźnie nagrodził nauczycieli: p. Marlenę Miastowską-Makowską z SP w Płużnicy oraz p. Karolinę Bartoś z SP 3 w Wąbrzeźnie za przygotowanie laureatów.
W przerwie popisów deklamatorskich dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów przygotowano słodki poczęstunek oraz program artystyczny. Były to  magiczne sztuczki w wykonaniu Bartosza Twardowskiego z kl. VI d i występ zespołu tanecznego uczennic z kl. IV a. Czas oczekiwania na wyniki umiliła swym śpiewem Martyna Ciupak (kl. VI b)  oraz Maciej Czarnecki (VI b), który pięknie grał na skrzypcach.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wąbrzeźnie oraz organizatorzy konkursu serdecznie dziękują rodzicom i nauczycielom za liczne przybycie i przygotowanie recytatorów. Wyrazy podziękowania należą się również Burmistrzowi Miasta Wąbrzeźno, firmie ZPU Hydro-Vacuum Sp z o. o. w Wąbrzeźnie oraz Zakładowi Ślusarsko-Hydraulicznemu p. Jerzego Krajnika, za wsparcie podczas organizacji konkursu.
                                                                             Organizatorzy


Tydzień walki z hałasem

W dniach 11-15. 04. 2016 r. w naszej szkole w klasach I-III odbyła  się akcja Tydzień walki z hałasem - w tym roku szkolnym pod hasłem „Hałas to nasz wróg, bo niszczy nasz słuch”. Celem akcji było poznanie źródeł hałasu, uświadomienie jego szkodliwości dla zdrowia oraz zapoznanie ze sposobami unikania i zapobiegania sytuacjom tworzącym nadmierne obciążanie narządu słuchowego.
W ciągu tygodnia wychowawcy  przybliżali uczniom cel akcji poprzez: rozmowy, dyskusje, scenki, oglądanie filmu edukacyjnego „Wiedzieć, by słyszeć”, „Dzień Przyjaciela Ciszy” oraz dokonanie pomiaru natężenia hałasu podczas przerwy.
Uczniowie podczas zajęć wykonali różnymi technikami plakaty propagujące ciszę oraz ukazujące szkodliwość hałasu. Prace plastyczne zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych i  przypominały dzieciom o właściwym zachowaniu na przerwach.
W akcję włączyła się p. Jolanta Topij – pielęgniarka szkolna, która zapoznała dzieci z budową  ucha i przyczynami powodującymi uszkodzenie narządu słuchu.
(md)
   

 Dzień Ziemi

Przyroda jest dobrem całej ludzkości – przede wszystkim źródłem zasobów, dzięki którym zaspokajamy podstawowe potrzeby życiowe. Dla wielu stanowi także synonim piękna.  Z tego powodu warto zachować ją w jak najmniej zmienionej formie.
Światowy Dzień Ziemi to czas refleksji,  by podsumować nasze codzienne postępowanie względem otaczającego nas naturalnego środowiska.
W Szkole Podstawowej nr 3  z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia zorganizowano wystawę prac plastycznych  pt.
„Moja planeta” prezentujących piękno i zagrożenia naszej Ziemi. Wszyscy uczniowie  kl. IV-VI mieli okazje sprawdzić swoje wiadomości przyrodnicze, biorąc  udział w  konkursie wiedzy ekologicznej pt. „Człowiek i środowisko”.
Ziemia – domem ludzi, zwierząt i roślin oraz zagrożenia naszej planety to tematyka prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów klas V i VI.
Na wyróżnienie zasłużyły prace: Agaty Sukowskiej z kl. V c, Oliwii Tryczak z kl. V c, Oliwii Nadolskiej z kl. V c, Huberta Kalinowskiego z kl. V a, Oliwii Michałowskiej z kl. VI a, Julii Armaty z kl. VI b, Martyny Kunke z kl. VI b, Darii Wojdyło z kl. VI b.

Pamiętajmy, że od naszego codziennego postępowania zależy, czy będziemy jeszcze długo oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę, spożywać zdrową żywność,  podziwiać złożoność i piękno przyrody, odpoczywając w nieskażonym środowisku w różnych regionach kraju i świata.
                                                                                                                                ( L.B. i I.Ś.) 

 


Nauka, przyjaźń, sport…Nauka, przyjaźń, sport  to trzy najważniejsze wartości, z którymi mogą  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wiązać swoją przyszłość. To wartości, które w następnym etapie edukacyjnym mają przypominać uczniom „Trójki” o swoich sukcesach zarówno w nauce jak i sporcie oraz o przyjaźniach zawartych w murach swojej szkoły podstawowej.  Mając na uwadze te wszystkie wartości, nauczyciele i uczniowie wąbrzeskiej trójki postanowili przypomnieć sobie w minioną środę o swoich sukcesach z ostatnich dwóch miesięcy.
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej 20 kwietnia. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV- VI oraz uczniowie klas III, którzy mogli poznać „smak” wrażeń, jakie czekają na nich już od września, kiedy staną się już czwartoklasistami. Na spotkaniu podsumowano osiągnięcia w różnych konkursach jak i sportowe. Na początku sukcesy w konkursach, a więc miłe chwile przypomnijmy sobie jeszcze raz:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”- udział w etapie rejonowym- Maciej Kamiński - uczeń klasy VIa
Rejonowy Konkurs Ortograficzny „Ortofanek”- II miejsce - Łukasz Veith - uczeń klasy Vb
Wojewódzki Konkurs Matematyczny Klas III  - uczniowie klasy III a Antonina Aleksander Zielińska i Nikodem Kempa
Szkolny Konkurs Recytatorski „ W poszukiwaniu talentów”
I miejsce Laura Grabowski – klasa III b
II miejsce Konrad Szablewski  - klasa III b
III miejsce Martyna Kolczyńska- klasa III a
Szkolny Konkurs Matematyczny – Super Rachmistrz
Klasy IV
Super Rachmistrz klas IV-Łukasz Kanikowski – uczeń klasy IV b
II miejsce- Kacper Strzelecki uczeń klasy IV b
III miejsce- Oliwier Czerwiński – uczeń klasy IV c
Klasy V
Super Rachmistrz klas V- Marta Lisowska – uczennica klasy V b
II miejsce- Bartosz Skopiński – uczeń klasy V c
III miejsce- Oliwia Ledwochowska – uczennica klasy V a
Klasy VI
Super Rachmistrz klas VI - Bartosz Twardowski – uczeń klasy VI d
II miejsce- Julia Szczepanik – uczennica klasy VI a
III miejsce- Nikola Kuczyńska – uczennica klasy VI b

Czas na sport
Karate
Mistrzostwa Polski Północnej Kyokushin Karate
I miejsce w konkurencji kumite Krystian Basak –klasa V c
I miejsce w konkurencji kumite  Jonasz Kiepe –klasa  V c
I miejsce w konkurencji kumite  Mikołaj Krasowiak – klasa III a
II miejsce w konkurencji kumite  Nikodem Kempa – klasa  III a
I miejsce w konkurencji kumite  Oliwia Ledwochowska - klasa V b
          
Taniec nowoczesny
Wicemistrzostwo Polski wytańczyły sobie uczennice  Martyna Kolczyńska z klasy III a oraz Klara Drozdalska
z III d. Tym samym Martyna i Klara zapewniły sobie udział w Mistrzostwach Świata i Europy, które odbędą się w dniach 7- 8 maja w Płocku.
Piłka nożna
Uczniowie z klas sportowych wywalczyli udział w finale turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Finał chłopcy zagrają w niesamowitej scenerii Stadionu Narodowego w Warszawie, który odbędzie się w dniach 29.04-2.05 w Warszawie. Drużyna chłopców wystąpi na Narodowym w składzie: Hubert Kalinowski, Jakub Nowak, Sebastian Wiśniewski, Kacper Michałek, Igor Godlewski, Igor Warżel, Karol Zieliński, Ksawery Wantoch-Rekowski, Aron Maciejewski.
Piłka ręczna
To druga dyscyplina, którą trenują uczniowie „Trójki”. Drużyna w składzie Nikola Marciniak, Julia Szczepanik, Aleksandra Antosik, Roksana Bielińska, Wiktoria Dedeńska, Patrycja Drewnik, Julia Dzierżawska, Nikola Heród, Oliwia Ledwochowska, Julia Lewandowska, Oliwia Michałowska, Oliwia Ożóg, Roksana Rybszleger oraz  Oliwia Świś wywalczyły najpierw na Międzynarodowym Turnieju Lajkonik cup w Krakowie III miejsce, a tydzień później wywalczyły w Koszalinie II miejsce zapewniając sobie tym samym udział w Półfinałach Mistrzostw Polski.

I to by było na tyle. Nie sposób wymienić oczywiście wszystkich sukcesów naszych uczniów. Szczegółowe wyniki z konkursów dostępne są na szkolnej stronie internetowej w zakładce osiągnięcia. Wszystkim laureatom, ich rodzicom i nauczycielom jeszcze raz gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia na dalszych etapach rozgrywek.

Trzymamy kciuki- dyrekcja! 
  

 

 

 
Turniej w Gardei


W dniach 15-17 kwietnia uczennice klas sportowych SP 3 : czwartej i piątej wzięły udział w Turnieju Piłki Ręcznej w Gardei. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów dziewcząt z rocznika 2005 i 9 drużyn z rocznika 2004. Nasze czwartoklasistki  po 3 zwycięstwach (z zespołem z Warszawy, Kętrzyna i Tczewa) oraz 3 porażkach (z drużyną z Gardei, Elbląga i Gdyni) zajęły wysokie  4.miejsce. Również z 4. lokatą zakończyły  turniej zawodniczki z rocznika 2004, które po bardzo dobrych meczach zdobyły,  podobnie jak młodsze koleżanki, drugie miejsce w grupie i walczyły o medale. Nieznaczna  przegrana z drużyną z  Gdyni, Warszawy oraz remis i porażka z zespołem z Ryjewa dały piątoklasistkom  ostatecznie 4. miejsce. Turniej w Gardei dla większości naszych uczennic  był  pierwszym  trzydniowym wyjazdem na tego typu zawody. Wszystkie dziewczęta, a szczególnie czwartoklasistki, zdobyły wiele nowych doświadczeń związanych nie tylko z grą na boisku , ale również z funkcjonowaniem na takim wyjazdowym kilkudniowym turnieju.  Dużo się nauczyły, nawiązały znajomości z rówieśniczkami z innych miejscowości, zasmakowały  klimatu szczypiorniaka. Wróciły z pierwszymi pucharami, dyplomami i nagrodami, pełne zapału do dalszej pracy.
Drużyny  z Wąbrzeźna wystąpiły w składzie:
Dziewczęta rocznik 2005: Konstancja Michaliszyn, Zuzanna Sturmann, Julia Kowalska, Wiktoria Kowalska, Nina Isbrandt, Iga Molczyńska , Marcelina Rączka, Nikola Zubko.
Dziewczęta rocznik 2004: Zofia Adamus, Magdalena Banaś, Julia Drozdalska, Weronika Gondzik, Aleksandra Grącka, Patrycja Józefczak, Katarzyna Kleinowska, Alicja Laskowska, Oliwia Ledwochowska, Dominika Lewańska, Marianna Rybszleger, Patrycja Drewnik, Oliwia Michałowska, Nikola Heród.

Trenerem zespołów jest Bogdan Taczyński.

 

 Sprawozdanie z konkursu ekologicznego pt. „Zamień odpady na klasowe wypady”

W okresie od 1.03. 2016 r. do 15.04.2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 brali udział w I etapie konkursu
ekologicznego zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźna i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie pt. „Zamień odpady na klasowe wypady”.

Celem konkursu było kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów elektrycznych i elektronicznych. 
Odpady o masie do 5 kg uczniowie przynosili w określonych terminach do szkoły, zaś odpady o masie powyżej 5 kg były odbierane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o. o. w wyznaczonych terminach z domu uczniów po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przekazanym szkolnemu koordynatorowi konkursu.
Za zebrane odpady poszczególne klasy otrzymywały punkty przyznawane zgodnie z regulaminem konkursu. Największą sumę punktów 26030  za I etap konkursu uzyskali uczniowie kl. II b – wychowankowie Małgorzaty Pieczywok.

Podsumowanie zdobytych punktów w okresie  od 01.03.2016 r. do 15.04.2016 r.
w konkursie „Zamień odpady na klasowe wypady” przedstawia się następująco:


Lp.

Klasa

Suma punktów

Suma punków w przeliczeniu na 1 ucznia

1.

I a

50

2,0

2.

I b

4955

198,2

3.

I c

1110

44,4

4.

I d

760

30,40

5.

II a

6695

334,75

6.

II b

26030

1183,18

7.

II c

4775

183,65

8.

II d

3455

172,75

9.

III a

11400

495,65

10.

III b

15155

688,86

11.

III c

1150

54,76

12.

III d

10810

491,36

13.

IV a

485

17,32

14.

IV b

930

29,06

15.

V a

1050

47,73

16.

V b

1095

42,12

17.

V c

2197

81,37

18.

VI a

0

0

19.

VI b

20

0,87

20.

VI c

1550

67,39

21.

VI d

20

0,8Koordynator szkolny konkursu
Iwona Świerk

 

RachmistrzDnia 23 marca 2016 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny „Rachmistrz”. Celem konkursu jest promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci i doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia. Uczestnicy klas czwartych, piątych i szóstych zmagali się z zadaniami rachunkowymi. Podczas dwuetapowego konkursu wykazali się umiejętnością dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Zwycięzca (I miejsce) otrzymuje  tytuł „Szkolnego Rachmistrza”.
Do najbardziej wytrwałych w biegłości liczenia, przy zachowaniu poprawności rachunkowych należą:

z klas czwartych

I miejsce Łukasz Kanikowski  kl. IV b                                              
II miejsce Kacper Strzelecki kl. IV b
III miejsce Oliwier Czerwiński kl. IV a

z klas piątych:
I miejsce Marta Lisowska kl. V b
II miejsce Bartek Skopiński kl. V c
III miejsce Oliwia Ledwochowska kl. V a

z klas szóstych:
I miejsce Bartek Twardowski kl. VI d
II miejsce Julia Szczepanik VI a
III miejsce Nikola Kuczyńska VI b

Zwycięzcom gratulujemy!
(ra)
Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnejUczniowie klas pierwszych naszej szkoły wstąpili do grona czytelników bibloteki szkolnej. Nastąpiło to podczas uroczystości pasowania na czytelnika, w której wzięli udział uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i 1d. W jej przygotowanie włączyły się uczennice należące do Koła Przyjaciół Biblioteki.
W czasie spotkania dzieci rozpoznawały tytuły bajek i baśni, ich bohaterów, wymieniały korzyści płynące z czytania książek, mówiły o tym jak należy obchodzić się z książką. Po złożeniu przyrzeczenia nastąpiło pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki. na zakończenie każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki i mógł samodzielnie wypożyczyć pierwszą książkę.


                                                                                                                                                                   HB


 

 

 

 Mam talent


6 kwietnia po raz VI w świetlicy szkolnej SP 3 odbył się konkurs „MAM TALENT”. 
Uczniowie klas IV-VI prezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne i sprawnościowe. Artystyczne popisy oceniało jury: pani dyrektor Małgorzata Taczyńska, Aleksandra Balicka i Karolina Borowiecka.
W oczekiwaniu na wyniki obrad jury oglądaliśmy występ  wokalny Julki Armaty.  
Szczególne wrażenie wywarły uczennice z klasy VI b Alicja  i Monika, które  w profesjonalny sposób wykonały układ taneczny, uzyskując największą liczbę punktów. Chłopcy z V a przykuli uwagę swoimi popisami tanecznymi, pozostawiając po występie bardzo dobre wrażenie  artystyczne.

Świetną sprawnością manualną wykazała się Olka z IV b, prezentując wspaniałe rzeczy, które można wyczarować z modeliny.
Mimo lekkiej tremy wszyscy wykonawcy spisali się świetnie przed liczną publicznością, wykazując nieprzeciętny talent.

(dp)

  
   
 

   

Powycinane, falujące i najeżone


Fotki w Galerii


W dniu 4.04.2016 r. dzieci z klasy Ia wzięły udział w warsztatach graficznych pt. „Powycinane, falujące i najeżone”, organizowanych przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
Tematem przewodnim zajęć były kwiaty w doniczce. Uczniowie podczas warsztatów wykonali pracę plastyczną, w której poznali i połączyli dwie techniki graficzne, takie jak: monotypia i kalkografia. Rośliny i tło powstały w technice monotypii, natomiast doniczka, jej kształt oraz wzory wykonane zostały za pomocą kalkografii.
Dzieci chętnie brały udział w zajęciach. Z dużym zaangażowaniem wykonywały powierzone zadania.
Po zakończeniu warsztatów były bardzo zadowolone z efektów swojej pracy.


(mrw)   

   

 


   


                                       

Terms of Use | XHTML | CSS | Copyright ZK_Szkoła Podstawowa nr 3im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie 2015 © Book Store. Design by  Html5 Template